POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas Twojej wizyty lub dokonywania zakupu  www.emanui.com

I. Przepisy ogólne 
 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.emanui.com, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osoby fizyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest She is Lucid Sp. Z oo z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowicka 58/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000717684 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5213812345 (dalej: Administrator). 
 3.  
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. 
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci: założenia i obsługi konta w serwisie www.emanui.com serwis internetowy, zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży zamówionych przez użytkownika produktów w sklepie internetowym Administratora, zwrotu i wymiany produktów oraz obsługi ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego - jeżeli wymagana jest zgoda, podstawą marketingu bezpośredniego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
 • do celów archiwalnych,
 • w celach dowodowych w dochodzeniu lub obronie roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu.

III. Kategorie danych osobowych 

Ze względu na konieczność prawidłowego świadczenia usług Administrator może przetwarzać następujące dane Klientów:

a) na potrzeby założenia i obsługi konta w serwisie Administratora: imię, nazwisko, adres e-mail
b) w celu złożenia zamówienia w sklepie Administratora, zwrotu i wymiany produktów oraz obsługi ewentualnych reklamacji: imię, nazwisko, adres, adres e-mail
c) na potrzeby marketingu bezpośredniego: imię, nazwisko, adres e-mail, adres e-mail
d) informacje o Twoim urządzeniu, takie jak typ przeglądarki, adres IP i inne podobne informacje. 

 

IV. Ciasteczka 
 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. 
 2. Pliki cookie mają wiele funkcji na stronie: 
a) bezpieczeństwo - pliki cookies służą do uwierzytelniania użytkowników, a tym samym służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem;
b) wpływ na procesy i efektywność korzystania z serwisu - pliki cookies służą do usprawnienia działania serwisu i korzystania z dostępnych na nim funkcji, co jest możliwe m.in. poprzez zapamiętanie ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami w serwisie. Dzięki temu umożliwiają sprawne poruszanie się po serwisie i na poszczególnych podstronach;
c) stan sesji - pliki cookies często przechowują informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony przeglądają najczęściej. Pozwalają również zidentyfikować błędy wyświetlane na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania.
d) utrzymanie stanu sesji - jeżeli klient loguje się do swojego panelu, pliki cookies pozwalają na utrzymanie sesji. Oznacza to, że nie musisz ponownie wpisywać loginu i hasła za każdym razem, gdy przechodzisz na inną podstronę, co sprawia, że ​​korzystanie z serwisu jest wygodne;
e) tworzenia statystyk - pliki cookies służą do analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników (ile osób otwiera stronę, jak długo na niej pozostaje, jakie treści budzą największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu możesz stale ulepszać serwis i dostosowywać jego działanie do preferencji użytkowników;
 1. Jeśli jednak nie chcesz używać plików cookies podczas przeglądania serwisu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.
 2. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony np. W postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego czasu ładowania strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. 

 

V. Prawo do wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz ją cofnąć. 
 2. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@emanui.com 

 

VI. Odbiorcy danych osobowych 

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na zlecenie Administratora. Administrator będzie ponadto udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, pod warunkiem, że podmioty mające siedziby w tych krajach odpowiednio chronią dane osobowe.

 

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 10 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesienia sprzeciwu. 
 3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą 
 1. Przysługują Ci następujące prawa:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy zachodzi podstawa z art.17 RODO;
 4. uzyskania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy zachodzi podstawa z art.18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.21 RODO;
 6. przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

X. Kontakt z Administratorem 

Z Administratorem możesz kontaktować się na swój adres e-mail we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych: contact@emanui.com

 

XI. Postanowienia końcowe 
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.09.2020 r